10 tips til et bedre forhold til hunden

Å få et godt, gjensidig forhold til hunden er ikke noe som kommer gratis. Som med alt annet, må man jobbe for det, og her tror jeg dessverre at mange går seg vill i hurtige, lettvinte løsninger. Relasjonene mellom hundene mine og meg er basert på tillit, trygghet, vennlighet og forutsigbarhet. Dette er helt essensielt for at de skal fungere på den måten jeg ønsker i hverdagen, og for at de skal være lykkelige. Hundene mine skal ha det godt, noe som innebærer fin og rettferdig behandling, uten trusler. De skal bli forstått og respekterte. Fordi de fortjener det! Her har jeg samlet mine beste tips til hvordan du kan få et enda bedre forhold til hunden din.

1 .   V Æ R   V E N N L I G   O G   S N I L L

Først og fremst; vær snill med hunden din! Du kommer langt med å bare behandle den på en fin og ordentlig måte. Gjør det til en god vane å håndtere hunden din rolig, uten brå bevegelser og truende kroppsspråk. Vær forutsigbar og snakk til hunden på en fin og rolig måte. Med andre ord: du trenger aldri brøle og kjefte. Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg, også når det gjelder hunden din.

2 .   T R E N   P O S I T I V T

Trening ved bruk av straff og ubehag ødelegger noe veldig, ikke bare for treningen og motivasjonen, men også for relasjonen deres. Tren heller ved hjelp av positive og belønningsbaserte metoder. Det er mye mer lønnsomt å ta hunden på fersken når den gjør noe bra, enn å hele tiden kjefte på og korrigere hunden med nei og fy. Treningen blir dessuten mye hyggeligere, og dere kommer raskere til å nå målene deres. Husk at du får det du forsterker, og å legge opp treningen slik at hunden din mestrer oppgavene den får.

3 .   L Æ R   Å   L E S E   H U N D E N   D I N

Hundene våre har et fantastisk språk og et rikt spekter av følelser. Hunder er høflige og vennlige skapninger, og mange konflikter ville vært unngått om flere kunne lese hunden sin. Vi må lære oss å lese hundene våre og forstå dem. Legg merke til hvilke dempende signaler hunden din bruker, og unngå å sette hunden din i situasjoner hvor den føler seg presset.

4 .   B Y G G   T I L L I T   O G   T R Y G G H E T

Å føle seg trygg er et grunnleggende behov, og alfa omega i en god relasjon. Vil du ha en hund som kommer til deg av glede, eller av frykt for hva som vil skje om den ikke kommer? Vil du ha en hund som er avslappet og trygg på hva den kan forvente av deg, eller som er på vakt rundt deg og redd for å «tråkke i salaten»? Hvis du legger tilrette for at relasjonen deres kan utvikle seg i positiv retning, vil den gjøre det. Gi hunden din trygghet og la hunden vite hvor den har deg. Vis hunden din at du er til å stole på, og hunden din vil stole på deg.

5 .   R E S P E K T E R   H U N D E N   D I N

Respekter hundens språk og grenser, opptre høflig overfor hunden din, og la hunden din få være i fred når den ønsker det. Når du ser at hunden din ikke vil noe den ikke må, respekter det. Å tvinge og presse hunden bryter ned relasjonen, og vi prøver jo å bygge den opp.

6 .  G I   H U N D E N   V A L G M U L I G H E T E R

Gi hunden din valgmuligheter, enten om det gjelder liggeplass eller hvilken vei dere skal gå på tur. Hunden din vil sette stor pris på å få ta valg i hverdagen og få medbestemmelsesrett på hva den skal gjøre, og dermed også få bedre livskvalitet. Det handler også om negative situasjoner, gi hunden din sjansen til å trekke seg unna om det er det den helst vil. La hunden få valget!


Foto: Karoline Holtskog Tønnessen

7 .   E T A B L È R   G O D E   V A N E R 

Å etablere noen gode vaner i hverdagen, vil gjøre hverdagen mye mer behagelig og enkel. Lær hunden din hva du forventer av den når det ringer på døren eller hvordan du ønsker at den skal passere andre hunder på tur. Ta tak i hunden din sin uønsket atferd, og snu dårlige vaner til gode vaner. Og du, gjør det positivt, da!

8 .   A K T I V I S E R   H U N D E N   D I N

La hunden din få variert aktivisering, både fysisk og mentalt, og gjerne bestående av aktiviteter som hunden din trives med. At du leker med hunden din og gjør ting sammen med den, vil styrke relasjonen deres og skape positive forventninger dere imellom. Det kan være å trene noen triks sammen eller å lære hunden å finne nøklene dine. Vær der med hunden din, tilstede i øyeblikket. Opplev verden – sammen!

9 .   V I S   K J Æ R L I G H E T

Man kommer jo ikke utenom kjærlighet! Ved å kose med hunden og vise den at den er ønsket, vil den knytte seg mer til deg, få positive assosiasjoner til deg og oppsøke deg mer. Det er ikke vanskelig å vise hunden din at du er glad i den, og du vil få utrolig mye igjen for det.

1 0 .   H A   D E T   G Ø Y   M E D   H U N D E N   D I N

Sørg for å ha det gøy sammen med hunden din! Skap en god atmosfære og ha det moro sammen – så enkelt!


L Y K K E    T I L !   

Fortell meg gjerne hva deres relasjon bygget på! 

5 Responses

 1. Marianne//mliis.com
  Svar
  11 desember 2017 at 8:44 pm

  Bra tips til de som skal skaffe seg hund, eller har hund fra før! 🙂

  • beatetrohaug
   Svar
   11 desember 2017 at 10:37 pm

   Tusen takk:)

 2. Prima
  Svar
  11 desember 2017 at 9:53 pm

  Dette var et godt, fornuftig og herlig innlegg. Takk det skal jeg dele på bloggen min hvis jeg får lov?

  • beatetrohaug
   Svar
   11 desember 2017 at 10:38 pm

   Tusen takk! Det er helt i orden:)

Leave A Reply

* All fields are required